website statistics
กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และเอ็มเทค จัดงาน 'การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10' เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับโลก | Tech dee
กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และเอ็มเทค  จัดงาน ‘การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’  เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับโลก

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และเอ็มเทค จัดงาน ‘การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’ เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับโลก

พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผลึกพลัง กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. และเอ็มเทค

จัดงาน ‘การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’

เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยแข่งขันระดับโลก

 

 

 

 

RDC 2017 (1) RDC 2017 (2) RDC 2017 (5)

 

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนไทย จัดงาน การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10’ (RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้หัวข้อ รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร ที่รวมสุดยอดเยาวชนจากมหาวิทยาลัยใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศมาร่วมพิสูจน์ความเป็นหนึ่ง โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ได้แก่ ทีมฝนหลวง ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ ศิลารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธัญญรัตน์ หงษ์คงคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นางสาวฐิติมา สุขจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายมาซูวัน ดือเระ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายสุทิวัส ญาณชโลทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2017 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-19 สิงหาคมนี้ โดยมีประเทศที่เข้าร่วม คือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ อียิปต์ เม็กซิโก และไทย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณ ลาน ชั้น 1 ศูนย์การพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PantipPratunam

 

 

Tagged