website statistics
ทรู ไอดีซี | Tech dee
ทรู ไอดีซี

ทรู ไอดีซี

True IDC 1 True IDC 2 True IDC 3 True IDC 5

 ทรู ไอดีซี คว้าสองรางวัลอันทรงเกียรติ ในงานประกาศผลรางวัล Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards โดยสองรางวัลอันทรงเกียรติที่ ทรู ไอดีซี ได้รับรางวัล 2018 Frost & Sullivan Thailand Data Center Service Provider of the Year และรางวัล 2018 Frost & Sullivan Thailand Cloud Service Provider of the Year
จัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายนิสชาล โฆราณา ผู้อำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวว่าการที่ ทรู ไอดีซี มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยได้รับการรับรองมาตรฐานประกอบกับนโยบายการกระตุ้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้องค์กรมีความได้เปรียบในภูมิภาคนี้

ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยกำลังมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ให้บริการต่างก็มีการขยายงานและจับมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างการเติบโต ทั้งนี้ทรู ไอดีซี ยังสามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างโดดเด่นด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลาย อาทิ การให้บริการแบบครบวงจร (endtoend services) หรือการที่องค์กรสร้างมูลค่าโดยการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอย่างแบบเสรี (carrierneutral)นายนิสชาลกล่าว


ในด้านการให้บริการคลาวด์ ทรู ไอดีซีเป็นที่ยอมรับในการช่วยปฏิรูปธุรกิจด้วยบริการที่ตอบโจทย์ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะสร้างความแตกต่างด้วยการตอบโจทย์การใช้งานไอทีแบบผสมผสาน
(hybrid IT environments) พร้อมการขับเคลื่อนการลงทุนสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในสากลในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานคลาวด์

ในหมู่ผู้ให้บริการที่เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการหันมาใช้งานคลาวด์ที่เพิ่มมากขึ้นขององค์กรไทย ทรู ไอดีซี มีความได้เปรียบในเชิงนโยบายทำให้ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น การที่ ทรู ไอดีซี
มีพันธมิตรกับผู้ให้บริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่และการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมคลาวด์ จึงช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการคลาวด์แบบครบวงจร
นายนิสชาล กล่าว

เราภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 2018 Frost & Sullivan Thailand Data Center Service Provider of the Year และรางวัล 2018 Frost & Sullivan Thailand Cloud Service Provider of the Year จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน  นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว

ผู้ได้รับรางวัล Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards นั้นได้รับการคัดเลือกผ่านการวิจัยเชิงลึกที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน เพื่อสะท้อนถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและรวมไปถึงแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น องค์กรที่ได้รับเลือกนั้นได้รับการประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลงานจริง ซึ่งรวมไปถึงการเติบโตของผลประกอบการ และการเติบโตของส่วนแบ่งตลาด ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นโยบายการตลาด และนโยบายการพัฒนาธุรกิจ

# # #

 

Maneerat Nadha ( Ice),
PR Executive
M +66 8 8399 9284 E Maneerat.nad@ascendcorp.com