website statistics
รับน้องใหม่พิลึกสั่งนักศึกษาปี 1 สวม Fitbit รายงานความฟิต | Tech dee
  • รับน้องใหม่พิลึกสั่งนักศึกษาปี 1 สวม Fitbit รายงานความฟิต
  • รับน้องใหม่พิลึกสั่งนักศึกษาปี 1 สวม Fitbit รายงานความฟิต

รับน้องใหม่พิลึกสั่งนักศึกษาปี 1 สวม Fitbit รายงานความฟิต

oral-fitbit-640x427simple.b-cssdisabled-png.h4212c4916dfd03e82a8f54e8eebd5b3c

Oral Roberts University ในเมือง Tulsa รัฐ Oklahoma ออกกฎให้นักศึกษาปี 1 ที่กำลังจะเข้าเรียนต้องใช้ Fitbit  เป็นอุปกรณ์ติดตามข้อมูลสุขภาพและยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนน โดยก่อนหน้ามีการใช้วิธีส่งรายงานกิจวัตรประจำวันออนไลน์

มหาวิทยาลัยจอมโปรเจคต์ ต้องการให้น้องใหม่เดินอย่างน้อย 10,000 ก้าวต่อวัน ออกกำลังกาย 150 นาทีต่อสัปดาห์ และนักศึกษาก็ต้องเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองเช่นเดียวกันกับตำราเรียน

นอกจากการติดตามข้อมูลแล้ว สถานศึกษาของชาวคริสเตียนแห่งนี้ จะมีการทดสอบสมรรถภาพด้วยการวิ่ง 1.5 ไมล์อีกด้วย พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ต้องการทำธุรกิจกับ Fitbit แต่การเจาะจงแบรนด์เพื่อให้ค่าที่วัดได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาและต้องการข้อมูลเพียงอัตราการเต้นหัวใจและการนับก้าว ซึ่งเจ้าตัวจะต้องเป็นฝ่ายให้ความยินยอม หรือหากไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ก็สามารถเลือกกิจกรรมอื่นได้

 

และจากการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ต้องการระบุว่าปัจจัยทางด้านความแข็งแรงหรือสุขภาพจะมีผลต่อการเรียนมากน้อยแค่ไหน