website statistics
ออเนอร์เปิดตัวร้านค้าสาขาแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย | Tech dee
  • ออเนอร์เปิดตัวร้านค้าสาขาแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
  • ออเนอร์เปิดตัวร้านค้าสาขาแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
  • ออเนอร์เปิดตัวร้านค้าสาขาแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ออเนอร์เปิดตัวร้านค้าสาขาแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ อาคิน ลี ประธานออเนอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กลาง) นำทีมเปิดตัวร้านค้าออเนอร์สาขาแรกอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ณ ห้างสรรพสินค้า MBK Center ชั้น 5 โดยภายในร้านได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ของออเนอร์หลากหลายรุ่น อาทิ HONOR 8X, HONOR 10, HONOR Play และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายมาให้ลูกค้าได้สัมผัสและทดลองใช้งานก่อนการเลือกซื้อ นอกจากนี้ออเนอร์ยังกำลังวางแผนในการรวมช่องทางการจำหน่ายระหว่างออนไลน์และ ออฟไลน์เข้าด้วยกันเพื่อให้บริการที่สะดวกสบายแก่ลูกค้ามากขึ้น โดยลูกค้าสามารถสัมผัสและทดลองใช้งานออเนอร์สมาร์ทโฟนได้ทางร้านค้าออฟไลน์ หรือสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน

คณะผู้บริหารออเนอร์ภาพบรรยากาศภายในร้าน_05ภาพบรรยากาศภายในร้าน_02