website statistics
อีซูซุสานต่อโครงการ "อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต" | Tech dee
  • อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”
  • อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”
  • อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

ดร.วิจารย์   สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบพัฒนาน้ำดื่มสะอาดพร้อมขุดบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่าง ต่อเนื่องในโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิตแห่งที่ 31 ณ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีคุณบอย – ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ซูเปอร์พรีเซนเตอร์อีซูซุร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภาพหมู่ท่านปลัดกับผู้บริหารและน้องๆพิธีส่งมอบน้ำดื่มสะอาดอย่างเป็นทางการ 1