website statistics
อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย | Tech dee
  • อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย
  • อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย
  • อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย
  • อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

อีริคสัน ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

อีริคสัน ประเทศไทยจัดกิจกรรมให้บริการเพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดบ้านเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ Ericsson Build & Share ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Ericsson 01Ericsson 02Ericsson 03Ericsson 04