website statistics
อีริคสัน ร่วมกระทรวง DE จัดแสดง Ericsson 5G Lab ในพื้นที่ EEC | Tech dee
  • อีริคสัน ร่วมกระทรวง DE จัดแสดง Ericsson 5G Lab ในพื้นที่ EEC
  • อีริคสัน ร่วมกระทรวง DE จัดแสดง Ericsson 5G Lab ในพื้นที่ EEC
  • อีริคสัน ร่วมกระทรวง DE จัดแสดง Ericsson 5G Lab ในพื้นที่ EEC

อีริคสัน ร่วมกระทรวง DE จัดแสดง Ericsson 5G Lab ในพื้นที่ EEC

อีริคสัน ประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยคุณวุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ หัวหน้างานฝ่ายเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์ บริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด จัดแสดงเทคโนโลยี 5G ในโอกาสร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของสนามทดสอบ 5G Testbed ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี 5G เส้นทางสู่การสร้างรายได้จาก 5G ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โมเดลการทำธุรกิจใหม่ ๆ รวมไปถึงคลื่นความถี่ที่เหมาะสมสำหรับ 5G พร้อมกันนี้ยังได้นำอุปกรณ์ที่พร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ของอีริคสันมาแสดงในงาน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนผู้ให้บริการและภาครัฐในการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุค 5G

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA