website statistics
เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวพีซี จอดิสเพลย์ที่มากับ 5G ระบบ AI พร้อมทั้งพรีเมี่ยมดีไซน์ | Tech dee
  • เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวพีซี จอดิสเพลย์ที่มากับ 5G ระบบ AI พร้อมทั้งพรีเมี่ยมดีไซน์
  • เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวพีซี จอดิสเพลย์ที่มากับ 5G ระบบ AI พร้อมทั้งพรีเมี่ยมดีไซน์
  • เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวพีซี จอดิสเพลย์ที่มากับ 5G ระบบ AI พร้อมทั้งพรีเมี่ยมดีไซน์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวพีซี จอดิสเพลย์ที่มากับ 5G ระบบ AI พร้อมทั้งพรีเมี่ยมดีไซน์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ใหม่ในสายของผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมทั้ง Latitude และ XPS ตลอดจนจอดิสเพลย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรม ไปจนถึงสามารถทำงานร่วมเพื่อบรรลุผลสำเร็จที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในทศวรรษหน้า ด้วยการมาพร้อมกับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 5G และการออกแบบรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย เครื่องพีซีและจอดิสเพลย์รุ่นล่าสุดของเดลล์ เทคโนโลยีส์ ทำให้การทำงาน และการใช้งานเพื่อการผ่อนคลายเป็นไปอย่างราบรื่นและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น