website statistics
เอปสันการันตีคุณภาพ พร้อมอวดโซลูชั่นการพิมพ์ฉลากเพื่ออุตสาหกรรมในงาน Propak Asia 2019 | Tech dee
  • เอปสันการันตีคุณภาพ พร้อมอวดโซลูชั่นการพิมพ์ฉลากเพื่ออุตสาหกรรมในงาน Propak Asia 2019
  • เอปสันการันตีคุณภาพ พร้อมอวดโซลูชั่นการพิมพ์ฉลากเพื่ออุตสาหกรรมในงาน Propak Asia 2019

เอปสันการันตีคุณภาพ พร้อมอวดโซลูชั่นการพิมพ์ฉลากเพื่ออุตสาหกรรมในงาน Propak Asia 2019

เอปสัน ประกาศอีกหนึ่งความสำเร็จ หลังหมึกพิมพ์สำหรับฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับ เครื่องพิมพ์ดิจิทัลเชิงพาณิชย์ ทั้งในกลุ่ม Epson SurePress และ Epson ColorWorks ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน Food Contact Materials จากยุโรป

ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมในการพิมพ์มากที่สุด การพิมพ์บรรจุภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย อีกทั้งยังต้องปรับตัวอย่างทันท่วงที เพื่อให้ บรรลุตามข้อกำหนดที่ออกมาใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกบรรจุภัณฑ์ได้มีการใส่ใจและเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ”