website statistics
เอปสันร่วมยินดี ทัช ปรินท์ติ้ง เปิดศูนย์เรียนรู้งานดิจิทัล หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ | Tech dee
เอปสันร่วมยินดี ทัช ปรินท์ติ้ง เปิดศูนย์เรียนรู้งานดิจิทัล หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่

เอปสันร่วมยินดี ทัช ปรินท์ติ้ง เปิดศูนย์เรียนรู้งานดิจิทัล หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่

289

 

นายยรรยง มุนีมงคลทร (ขวาสุด) ผู้จัดการทั่วไป เอปสัน ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนายกิตติภูมิ อนุตรภิญโญวงศ์ (กลาง) ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด พันธมิตรสำคัญ ในโอกาสเปิด Touch Creative Workspace ศูนย์เรียนรู้การพิมพ์ระบบดิจิทัล เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักออกแบบ สตาร์ทอัพ และ ผู้ประกอบการที่สน ใจเทคโนโลยีการพิมพ์ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนไอเดีย เรียนรู้และทดลองผลิตงานด้วยระบบดิจิทัล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเอปสันให้การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพสำหรับงานพิ มพ์สิ่งทอคุณภาพสูง SureColor SC-F9330 และเครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณา SureColor SC-S40670  โดยมีนายแจ็คมินทร์ อิงค์ธเนศ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ให้เกียรติร่วมงาน ที่ Touch Creative Workspace พัฒนาการ 69 เมื่อเร็วๆ นี้