website statistics
โครงการ "อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต" แห่งที่ 35 | Tech dee
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 35

โครงการเพื่อสังคม “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” การันตีด้วยรางวัลเกียรติยศแห่งความภูมิใจถึง 10 รางวัล เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในการลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำดื่มขาดแคลนหรือไม่ได้มาตรฐานที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจำนวนมากในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและแก้ไขปัญหาด้วยการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรตามแนวทางที่ยั่งยืน ล่าสุดเดินหน้าส่งมอบโครงการแห่งที่ 35 ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อย โดยดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และคุณบอย – ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ซูเปอร์พรีเซนเตอร์อีซูซุ ร่วมทำพิธีส่งมอบแก่ คุณเบญจพร ช่างตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย