website statistics
โครงการ "อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต" แห่งที่ 32 | Tech dee
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32
  • โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทำพิธีส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 32 ส่งท้ายปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เหล่านักเรียน ครู และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำปนเปื้อน ได้รับการแก้ไขด้วยระบบน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจรเพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืน

16. ภาพหมู่ผู้บริหาร แบะน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินกรวด01. คณะผู้บริหารเดินทางถึง โรงเรียนบ้านเนินกรวด จ. ประจวบคีรีขันธ์09. พิธีเปิดโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต07. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านเนินกรวด