website statistics
โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 | Tech dee
  • โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย  3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2
  • โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย  3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2
  • โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย  3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2
  • โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย  3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2

โซนี่ไทยจับมือศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง จัดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ได้เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp ครั้งที่ 2 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์) จัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยการจัดงานในปีนี้นั้น ยังได้ขยายโอกาสเพิ่มเติมให้เข้าถึงนักศึกษาที่สนใจการถ่ายภาพมากขึ้น โดยนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ จากเดิมที่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษา 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น เพื่อได้รับโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ฝึกฝนกับวิทยากรช่างภาพมืออาชีพ รวมทั้งยังได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของตยเองที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในงานนิทรรศการภาพถ่ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาส และแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่มีความสนใจ และรักการถ่ายภาพได้ฝึกฝนทักษะ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการถ่ายภาพเพื่อพัฒนาฝีมือสู่ระดับมืออาชีพในอนาคต โดยนิทรรศการ “3Krung x Sony Alpha University Camp” ครั้งที่ 2 ได้เปิดให้ผู้สนใจ ได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2563 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3 – 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ