website statistics
โซนี่ไทยเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp | Tech dee
  • โซนี่ไทยเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp
  • โซนี่ไทยเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp
  • โซนี่ไทยเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp
  • โซนี่ไทยเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp

โซนี่ไทยเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จับมือ ศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 3Krung x Sony Alpha University Camp 2018 (โครงการสามกรุง และโซนี่ อัลฟ่า ยูนิเวอร์ซิตี้ แคมป์ 2018) นำผลงานภาพถ่ายจากนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา จาก 14 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการมาจัดแสดง พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันจากการประกวดถ่ายภาพในแต่ละประเภท มุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ทั้งยังส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักถ่ายภาพ รวมถึงผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพได้ใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการถ่ายภาพ โดยนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “3Krung x Sony Alpha University Camp 2018” เปิดให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ