website statistics
ไมโครซอฟท์ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟน | Tech dee
  • ไมโครซอฟท์ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟน

ไมโครซอฟท์ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟน

BfopodJCUAAjmkU

ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประกาศแผนการปรับปรุงธุรกิจฮาร์ดแวร์สมาร์ทโฟนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานสูงสุด 1,850 ตำแหน่ง การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างและการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ 950 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประมาณ 200 ล้านดอลลาร์จะเกี่ยวข้องกับเงินชดเชยการเลิกจ้าง

 “เรากำลังมุ่งเน้นการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ซึ่งเราได้แยกความแตกต่างออกเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสามารถในการจัดการ และฟีเจอร์ Continuum ของเรา และกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในเรื่องเดียวกัน” สัตยา นาเดลลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมโครซอฟท์ กล่าว “เราจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเดียวกับบริการคลาวด์ของเราบนทุกระบบปฏิบัติการมือถือต่อไป”

 ไมโครซอฟท์คาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ต้องมีการปรับลดจำนวนพนักงานถึง 1,350 ตำแหน่งที่บริษัท Microsoft Mobile Oy ในฟินแลนด์ และอีก 500 ตำแหน่งทั่วโลก ขณะที่พนักงานที่ทำงานกับ Microsoft Oy ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้านการขายของไมโครซอฟท์ในเมืองเอสโปนั้น ไม่อยู่ในแผนการปรับลดพนักงาน

ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการต่างๆ ตามที่มีการประกาศในวันนี้ จะแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ก่อนสิ้นสุดปีปฏิทิน และเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบการเงินหน้าของบริษัท