website statistics
April, 2020 | Tech dee
  • เอปสันเปิดตัวอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง ตระกูล WorkForce ลุยตลาดองค์กรต่อเนื่อง
  • เอปสันเปิดตัวอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง ตระกูล WorkForce ลุยตลาดองค์กรต่อเนื่อง
  • เอปสันเปิดตัวอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง ตระกูล WorkForce ลุยตลาดองค์กรต่อเนื่อง

เอปสันเปิดตัวอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูง ตระกูล WorkForce ลุยตลาดองค์กรต่อเนื่อง

เอปสันเปิดตัวอิงค์เจ็ทพรินเตอร์ความเร็วสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ตระกูล WorkForce 2 รุ่น ที่ใช้เทคโนโลยีหัวพิมพ์ไมโครปิเอโซของเอปสัน ที่มีประสิทธิภาพงานพิมพ์ดีเยี่ยม คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายยรรยง

Read more
  • ถอดรหัสความสำเร็จกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู  กับเส้นทางสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562
  • ถอดรหัสความสำเร็จกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู  กับเส้นทางสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

ถอดรหัสความสำเร็จกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู กับเส้นทางสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในแวดวงธุรกิจ หนึ่งในเครื่องหมายการันตีที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าซึ่งทุกองค์กรต่างต้องการได้มา ก็คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสุดยอดรางวัลระดับประเทศที่เทียบเท่ามาตรฐานโลก แต่การที่จะไปให้ถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะลุกขึ้นมาแล้วทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เข้มงวดไปได้ หากต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจ และการบ่มเพาะวัฒนธรรมในองค์กรที่เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง

Read more