website statistics
แอลจีได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่ยั่งยืนที่สุด 3 ปีซ้อน | Tech dee
  • แอลจีได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่ยั่งยืนที่สุด 3 ปีซ้อน
  • แอลจีได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่ยั่งยืนที่สุด 3 ปีซ้อน

แอลจีได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่ยั่งยืนที่สุด 3 ปีซ้อน

ดาวน์โหลด (1)ดาวน์โหลด

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่สุดของโลก (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World)  จาก Corporate Knights เป็นระยะเวลา 3 ปีซ้อน และได้รับรางวัลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนระดับ Gold Class ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืน 2559 (Sustainability Yearbook 2016) โดย RobecoSAMณ งานประชุมเวิร์ลอีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยแอลจีอยู่ในอันดับที่ 44 ขึ้นจากอันดับที่ 51 ในปีที่ผ่านมา

Corporate Knights มีระบบการวัดที่ครอบคลุม เพื่อวัดมาตรฐานความยั่งยืนขององค์กรบนพื้นฐานทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสถานะทางการเงิน บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบองค์กรระดับโลกกว่า 4,000 แห่ง เพื่อคัดเลือกองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดจำนวน 100 แห่ง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากตัวบ่งชี้หลัก 12 ข้อ อาทิ นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากการวิจัยและพัฒนา การบริหารสินทรัพย์ทุน การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสามารถในการรักษาพนักงานที่มีอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงานใหม่ ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความท้าทาย แอลจียังคงเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้แอลจียังใช้เงินลงทุนส่วนหนึ่งในการสร้างตลาดใหม่ควบคู่ไปกับการเฟ้นหาและอบรมพนักงานที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน

นอกจากจะได้การยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจแล้ว แอลจียังได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืนระดับ Gold Class ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืน 2559 (Sustainability Yearbook 2016)  ของบริษัท RobecoSAM ซึ่งได้เริ่มทำรายงานประจำปีด้านความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2547 โดยทำการคัดเลือกองค์กรที่มีความยั่งยืนที่สุดในแต่ละธุรกิจ และตัดสินด้วยการให้คะแนนจากแบบประเมินความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ในหลายปีที่ผ่านมา รายงานประจำปีด้านความยั่งยืน ได้นำเสนอข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดความคิดที่เกี่ยวกับเทรนด์สำคัญ ความท้าทายและโอกาสต่างๆที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแนวคิดริเริ่มในการสร้างองค์กรให้ยั่งยืนกับการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน

แอลจีได้รับการยอมรับด้านการมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง แอลจีเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทแรกของโลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Certified Emission Reductions: CER)

จากองค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2557 นอกจากนี้ แอลจียังได้ตรวจสอบวิธีปฏิบัติของแรงงาน หลักจริยธรรม สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพในโรงงานผลิตทั่วโลก รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกระบวนการผลิตทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ในข้อกำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition: EICC)

สำหรับในประเทศไทย แอลจีได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ล่าสุด แอลจีได้จัดกิจกรรม แอลจีจิตอาสารวมพลังสร้างโลกสีเขียวในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยคณะผู้บริหารพาทีมพนักงานกว่า 40 คนทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของแอลจีสำนักงานใหญ่ที่ต้องการแสดงถึงความเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบวงจร

เรายังคงมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแก่ลูกค้า และในขณะเดียวกันเรายังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนี่คือเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งของแอลจี และเราเชื่อว่าหลักการนี้จะสร้างผลกระทบในทางที่ดีแก่ระบบตลาดโดยรวมได้มร. ลี ชุง-ฮัค กรรมการผู้จัดการ แอลจี อีเล็คทรอนิคส์ กล่าว