website statistics
พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด | Tech dee
  • พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด
  • พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

พิธีมอบใบประกาศ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย สาขาถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป

คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แก่พนักงาน บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัด

unnamed (20) unnamed (21)

           บริษัท เวิลด์คาเมร่า กรุ๊ป จำกัดได้ส่งพนักงานทดสอบเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตราฐานอาชีพ วิชาชีพช่างภาพทั่วไปชั้น 3 และได้รับใบประกาศ รุ่นที่ 1 จำนวน 21 คน จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเป็นองค์กรรับรอง คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ มอบใบประกาศให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐานอาชีพ สาขาธุรกิจถ่ายภาพอาชีพวิชาชีพช่างภาพทั่วไปชั้น 3 คณะเจ้าหน้าที่สอบให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศ อาจารย์สุภกิจ หุตะสิงห์ ผศ สมาน เฉตระการ คุณนพดล อาชาสันติสุข คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์ เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ เวิลด์คาเมร่า เซ็นเตอร์ สาขาลาดพร้าว