website statistics
iPhone 6, iPhone 6 Plus แม้จะใหญ่แต่ใช้งานมือเดียวได้ ด้วยฟีเจอร์ Reachability | Tech dee
  • iPhone 6, iPhone 6 Plus แม้จะใหญ่แต่ใช้งานมือเดียวได้ ด้วยฟีเจอร์ Reachability

iPhone 6, iPhone 6 Plus แม้จะใหญ่แต่ใช้งานมือเดียวได้ ด้วยฟีเจอร์ Reachability

อาจจะสงสัยว่าการแตะหรือวางสัมผัสสองครั้งติดกันบนปุ่ม Home ใน iPhone 6 และ iPhone 6 Plus แล้วหน้าจอเลื่อนลงมานั้นทำเพื่ออะไร

คำตอบคือ เพื่อช่วยให้สามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียว

ฟีเจอร์นี้เรียกว่า Reachability สาเหตุที่ Apple ได้ออกแบบ iPhone 6 หน้าจอกว้าง 4.7 นิ้ว และ iPhone 6 Plus จอใหญ่ถึง 5.5 นิ้ว ก็คงรู้แน่นอนว่าไม่เหมาะแน่กับการที่จะใช้งานเพียงมือเดียว แต่บางกรณีมันก็อาจจะเกิดขึ้นและจำเป็นที่มือนึงอาจจะไม่ว่างแต่ต้องการใช้งานจริงๆ ก็เลยเป็นที่มาของฟีเจอร์นี้