website statistics
RICOH จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก | Tech dee
  • RICOH จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก
  • RICOH จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก

RICOH จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 สร้างจิตสำนึกรักษ์โลก

บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดงานแรลลี่ RICOH Rock Star Party 2019 เส้นทางกรุงเทพ-พัทยา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง และปล่อยสัตว์ทะเล ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน หวังที่จะปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม พร้อมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย