website statistics
RICOH เข้าร่วมงาน November Series 2018 ต่อยอดความเป็นสุดยอดเทคโนโลยี | Tech dee
  • RICOH เข้าร่วมงาน November Series 2018  ต่อยอดความเป็นสุดยอดเทคโนโลยี
  • RICOH เข้าร่วมงาน November Series 2018  ต่อยอดความเป็นสุดยอดเทคโนโลยี
  • RICOH เข้าร่วมงาน November Series 2018  ต่อยอดความเป็นสุดยอดเทคโนโลยี

RICOH เข้าร่วมงาน November Series 2018 ต่อยอดความเป็นสุดยอดเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงาน November Series 2018 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องวายุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซอร์เตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้ร่วมมือกันจัด 3 โครงการเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ โดยงานในครั้งนี้เป็นการสัมมนาแบบเต็มวัน พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับที่วิทยากรบรรยาย งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ให้ผู้เข้าร่วม สัมมนาพร้อมศึกษานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง RICOH

181126_0322181126_0332181126_0452