website statistics
alienware | Tech dee
  • DELL จับมือ SVOA ปลุกกระแส ‘Alienware’ เทพแห่ง Game Device ของโลกในเมืองไทย
  • DELL จับมือ SVOA ปลุกกระแส ‘Alienware’ เทพแห่ง Game Device ของโลกในเมืองไทย

DELL จับมือ SVOA ปลุกกระแส ‘Alienware’ เทพแห่ง Game Device ของโลกในเมืองไทย

นายอโณทัย เวทยากร รองประธาน บริษัท เดลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำภาคพื้นอินโดจีน ประกาศรุกตลาดเกมในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว

Read more