website statistics
BlackBerry | Tech dee
  • บีบีรุ่นใหม่ “BlackBerry Passport” หน้าจอจัตุรัสเคาะขาย 599 ดอลล์

บีบีรุ่นใหม่ “BlackBerry Passport” หน้าจอจัตุรัสเคาะขาย 599 ดอลล์

ด้วยฐานะที่เป็นสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ BlackBerry 10 ซึ่งแบล็กเบอรี่ (BlackBerry) จะวางจำหน่ายทั่วโลกเป็นรุ่นแรก ทำให้การแจ้งเกิดมือถือบีบีรุ่นใหม่ “แบล็กเบอรี่ พาสปอร์ด (BlackBerry Passport)” เป็นเรื่องน่าจับตา ล่าสุด

Read more