website statistics
NIKKON | Tech dee
นิคอนเปิดตัว ‘D850’ เชิญช่างภาพร่วมสัมผัสและทดลองสุดยอดกล้องฟูลเฟรมรุ่นล่าสุด

นิคอนเปิดตัว ‘D850’ เชิญช่างภาพร่วมสัมผัสและทดลองสุดยอดกล้องฟูลเฟรมรุ่นล่าสุด

มร.โทรุ มัทซึบาระ ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกล้องนิคอน D850 กล้อง

Read more